výběr rostlin podle nároku na místní podmínky při respektování názoru a přání zákazníka

respektování podle vzrůstu, velikosti a sladění barevnosti

rozvržení trávníkových ploch a ploch na výsadbu rostlin