rozmístění rostlin na zahradě

návrh plánu rozmístění rostlin a jejich popis v legendě (lze dělit na jehličnany, listnaté, trvalky, cibuloviny atd.)

rozvržení trávníkových ploch a ploch na výsadbu rostlin