projektové zpracování celkového řešení zahradních komunikací

výběr vhodných materiálů  a stavebního zpracování

zajištění realizace