návrh umístění krbů a grilů v návaznosti na pergoly

návrh vhodných materiálů s ohledem na okolní prostředí

stavební řešení včetně projektové dokumentace

zajištění realizace